Comunicació Fires i Festivals

Estem especialitzats en la comunicació de Fires i Festivals. Gestionem la relació amb expositors i marques, fem la planificació de mitjans i negociem els intercanvis de marca amb mitjans. En algunes ocasions, hem definit la imatge gràfica de Fires i Festivals de Catalunya.