Ineo Corporate

El naixement d’INEO Corporate, arran de la fusió de dues empreses, va suposar instal·lar-se a unes noves oficines, alhora que els va sorgir la necessitat de crear una nova carta de presentació. Així des de Giny, vam crear el nou espai web i una infografia animada per definir qui són, què fan i de quina manera.