Barcelona Games World

Hem tornat a treballat per la comunitat que més ha crescut en els últims anys: la dels videojocs. La segona edició del Barcelona Games World va tornar a confiar en nosaltres per elaborar tots els seus audiovisuals l i per gestionar la seva estratègia digital, en la qual vam aconseguir generar un ritme d’interacció constant, que posteriorment vam convertir-lo en un nombre d’entrades venudes molt important.