Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut és l’organisme encarregat de definir, organitzar i impulsar les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya. Per tal d’explicar els projectes i actuacions que s’han impulsat adreçats a la joventut, hem ideat, dissenyat i animat infografies. Alguns dels àmbits sobre els quals hem treballat són habitatge, formació o mobilitat.