Dona i Drets Civils – Ajuntament de Barcelona

Recollim des d’una perspectiva visual i sintètica les polítiques per promoure la igualtat de gènere impulsades per la Regidoria de Dona i Drets Civils el període 2011-2015. Es tracta d’un llibret on destaquem les accions principals desenvolupades en els seus sis eixos: transversalitat, sensibilització, corresponsabilitat, suport a les entitats, recerca i serveis municipals.