Edu 21

Edu21 és una associació que treballa per una educació catalana. A més, aquesta entitat promou la reflexió al voltant de la tasca educativa i és que això que han organitzat els Congressos Edu21. Nosaltres vam tenir l’oportunitat de participar en el segon, “L’educació, l’eix del nou estat”, del qual en vam deixar testimoni a través de les fotografies que vam fer de l’acte.