Feminismes

Hem realitzat la 2a fase del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. Per fer-ho hem dissenyat uns rollups a partir d’entrevistes als familiars dels alumnes de l’escola, on es reflecteix les dificultats que moltes persones tenen per arribar a Barcelona i poder establir-s’hi. Aquesta exposició serà itinerant per diferents escoles.