Fundació del Congrés de Cultura Catalana

La Fundació Congrés de Cultura Catalana va néixer amb la voluntat de potenciar i projectar la realitat catalana. Estimular la investigació i fomentar el coneixement i la col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents són les línies d’actuació de la fundació. Coincidint amb el 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana, la Fundació ha renovat la seva imatge, elaborant un nou web i redissenyant el butlletí anual.

Visita el web de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana!