ICD – Institut Català de les Dones

Per l’Institut Català de les Dones hem mogut fitxa en més d’una ocasió. Hem realitzat dues campanyes amb elles, la del 8 de març del 2015, pel dia Internacional de les Dones, i la del 25 de novembre del 2014, pel Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.