Icex

ICEX és una entitat pública del Govern Espanyol que treballa per promoure la internacionalització de les empreses espanyoles. Per a poder explicar bé la seva funció i l’estat actual de l’economia internacional, els hem realitzat dues infografies i un manual que explica d’una manera fàcil, entretinguda i didàctica la seva missió.