Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés ofereix un ventall ampli de serveis educatius i socials, des de fa més de cinquanta anys, que hem pogut conèixer a través de la realització d’espots i campanyes, memòries anuals animades, sessions de fotografies, fulletons o cobertura d’alguns dels actes que organitzen.