Reforma Horària

La Iniciativa per a la Reforma Horària vol fomentar un model de gestió del temps que, a la pràctica, suposaria un canvi en la salut i el benestar de la societat. Després de les fases d’investigació i sensibilització, hem ajudat a impulsar aquest projecte animant una sèrie d’infografies que expliquen el camí a seguir per fer realitat aquesta millora.