Torre Jussana

Torre Jussana és un equipament públic que dóna servei a les entitats de la ciutat de Barcelona. És per això que es defineix com “la casa de les associacions”, ja que totes elles podran satisfer a Torre Jussana necessitats formatives, informatives, d’assessorament, etc.

Amb motiu del seu desè aniversari, han volgut explicar de forma clara i amena què són, què fan i de quina manera. Nosaltres els hi hem donat un cop de mà, fent un vídeo presentació amb la tècnica de l’stop motion.