EduCaixa

L’Obra Social la Caixa posa especialment el focus en els programes que tenen més impacte transformador, com els que combaten la pobresa infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de persones en situació de vulnerabilitat.

Client
Obra Social la Caixa

Feina feta
Organització de continguts
Redacció de textos
Correcció de textos
Disseny gràfic
Estratègia de comunicació

Objectius

  • Adequació dels continguts dels programes educatius per crear un discurs dirigit a l’alumnat i al professorat
  • Definició de l’estil gràfic dels sales folders
  • Disseny de la iconografia adequada a la temàtica de cada programa
educaixa-metodologia
educaixa-programes

Programes orientats

EduCaixa impulsa programes orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l’alumnat en àmbits com l’emprenedoria, les emocions, la salut, la ciència i les habilitats comunicatives.

educaixa-emprenedores
educaixa-fullet

Altres projectes

Contacta
amb nosaltres