Penedès Turisme

Penedès Turisme

Penedès Turisme El Consorci de Promoció Turística del Penedès és l’entitat público privada encarregada de la gestió i planificació estratègica del turisme al Penedès sota la marca Penedès Turisme.  penedesturisme.cat ClientPenedès Turisme Feina fetaEstratègia de...