Smart City

Smart City Expo World Congress (SCEWC) és el congrés internacional sobre ciutats intel·ligents que té com a objectiu empoderar a les ciutats i col·lectivitzar la innovació urbana a tot el món mitjançant la promoció de la innovació social, l’establiment d’associacions i la identificació d’oportunitats comercials. Necessiten gestionar la seva estratègia digital orgànica i en social ads.

Client
Smart City

Feina feta
Estratègia digital 
Creació de continguts

Objectius

 • Augmentar la comunitat digital de les marques de la Business Unit de Cities & Society (Smart Ciy Expo World Congress, Tomorrow City, Tomorrow Building, Tomorrow Blue Economy)
 • Crear continguts d’interès per al sector.
 • Augmentar la captació de leads de públic nacional i internacional.

Què hem fet?

 • Shakers creatius: treballem en els nous continguts digitals de totes les marques i submarques seguint les noves tendències de 2023.
 • Copywriters en anglès: redacció en anglès tots els continguts.
 • Gestió de l’estratègia orgànica dels actius digitals de la Business Unit de Cities & Society: Smart City ExpoWorld Congress, Tomorrow City, Tomorrow Building i del director Ugo Valenti.
 • Implementació d’una estratègia de captació de leads de públic nacional i internacional a través de Meta Ads, Twitter Ads i LinkedIn Ads.
 • Instal·lació d’un panell dinàmic de dades (Google Data Studio) per a seguir en viu totes les mètriques i estadístiques.

seguidors

impressions

leads

Què hem aconseguit?

 • Augment global de més de 15.000 seguidors als perfils de les xarxes socials.
 • Augment d’un 70% de leads a través de social ads.
 • Augment de la interacció amb els continguts, en especial a LinkedIn.

Copyright de totes les fotografies: Israel Fernández.

Altres projectes

Contacta
amb nosaltres